Témata závěrečných prací

Aktuální

 • Studium reaktivního HIPIMS procesu a jeho využití pro přípravu ternárních nitridových vrstev
  Student: Katarína Bernátová
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HIPIMS procesu
  Student: Matej Fekete
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Vývoj a studium průmyslového depozičního procesu a jeho využití pro přípravu funkčních povlaků
  Student: Mojmír Jílek
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Magnetronové naprašování tvrdých ternárních vrstev se zvýšenou lomovou houževnatostí
  Student: Michael Kroker
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Diagnostika reaktivního HiPIMS procesu za přítomnosti a absence pohybujících se ionizačních center
  Student: Marta Šlapanská
  Vedoucí: Jaroslav Hnilica
  Disertační práce
 • Vývoj ternárních a kvaternárních nanostrukturovaných povlaků a jejich příprava pomocí magnetronového naprašování
  Student: Stanislava Debnárová
  Vedoucí: Pavel Souček
  Disertační práce
 • Příprava tvrdých houževnatých povlaků pomocí magnetronového naprašování buzeného pulzy vysokého výkonu
  Student: Maroš Polaček
  Vedoucí: Pavel Souček
  Disertační práce
 • Vývoj depozičního procesu pro syntézu tvrdých a houževnatých nanostrukturovaných povlaků typu Ta-B-C
  Student: Nikola Tulisová
  Vedoucí: Pavel Souček
  Disertační práce

Obhájené v roce 2019

Obhájené v roce 2018

Obhájené v roce 2017

Obhájené v roce 2016

Obhájené v roce 2015

Obhájené v roce 2013

Obhájené v roce 2012

Obhájené v roce 2010

Obhájené v roce 2009

Obhájené v roce 2008

Obhájené v roce 2007