Témata závěrečných prací

Volná

 • Synthesis and analysis of oxide coatings for dielectric applications
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Richard Gaetan Paul Drevet
  Bakalářská práce
 • Vývoj koncentrace rozprášených titánových částic v reaktívním HiPIMS výboji​
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Matej Fekete
  Bakalářská práce
 • Srovnaní modelů pro reaktívní magnetronové naprašování​
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Matej Fekete
  Bakalářská práce
 • Příprava TiAlON povlaků pomocí magnetronového naprašování pulzy velkého výkonu (HiPIMS) s předpětím ​
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Matej Fekete
  Bakalářská práce
 • Studium magnetronového naprašování buzeného balíčky pulzů vysokého výkonu​ ​
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Jaroslav Hnilica
  Bakalářská práce
 • Studium ionizace při současném odprašování dvou kovů metodou HiPIMS – I
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Jaroslav Hnilica
  Bakalářská práce
 • Studium ionizace při současném odprašování dvou kovů metodou HiPIMS – II
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Peter Klein
  Bakalářská práce
 • Časové určení energiové rozdělovací funkce iontů při magnetronovém naprašování buzeném pulzy s vysokým výkonem
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Peter Klein
  Bakalářská práce
 • Optická absorpční spektroskopie
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Peter Klein
  Bakalářská práce
 • Atomistické modelování amorfního TaAlO s pomocí strojového učení
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Pavel Ondračka
  Bakalářská práce
 • Jsou vakance v nitridech s vysokou entropií detekovatelné pomocí rentgenové fotoelektronové spektroskopie?
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Pavel Ondračka
  Bakalářská práce
 • Příprava keramik stabilizovaných vysokou entropií pomocí magnetronového naprašování pulzy vysokého výkonu
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Pavel Souček
  Bakalářská práce
 • Příprava katalytických vrstev pro výrobu zeleného vodíku
  Student: zatím žádný / none yet
  Vedoucí: Pavel Souček
  Bakalářská práce

Aktuální

 • Stanovení absolutní koncentrace rozprášených částic při procesu magnetronového naprašování
  Student: Adam Vyžďura
  Vedoucí: Matej Fekete
  Bakalářská práce
 • Charakterizace TiAlON povlaků připravených technikou magnetronového naprašování buzeného pulzy velkého výkonu
  Student: Jakub Motl
  Vedoucí: Matej Fekete
  Bakalářská práce
 • Vliv ionizačních center na tvorbu tenkých vrstev
  Student: Terézia Halamová
  Vedoucí: Peter Klein
  Diplomová práce
 • Výzkum nitridů stabilizovaných vysokou entropií připravených magnetronovým naprašováním
  Student: Lukáš Vrána
  Vedoucí: Pavel Souček
  Disertační práce
 • Průmyslová depozice tenkých vrstev za podmínek zvýšené ionizace rozprášených částic
  Student: Tomáš Rada
  Vedoucí: Pavel Souček
  Disertační práce
 • Porozumění multipulznímu HiPIMS procesu, příprava a charakterizace deponovaných vrstev
  Student: Martin Ondryáš
  Vedoucí: Jaroslav Hnilica
  Disertační práce
 • Depoziční proces využívající pulzního oblouku synchronizovaného s přiváděným napětím na vzorky pro depozici tvrdých AlTiN a AlCrN vrstev
  Student: Martin Učík
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce
 • Průmyslová depozice a charakterizace ternárních nitridů
  Student: Sahand Behrangi, M.Sc.
  Vedoucí: Petr Vašina
  Disertační práce

Obhájené v roce 2023

Obhájené v roce 2022

Obhájené v roce 2021

Obhájené v roce 2020

Obhájené v roce 2019

Obhájené v roce 2018

Obhájené v roce 2017

Obhájené v roce 2016

Obhájené v roce 2015

Obhájené v roce 2013

Obhájené v roce 2012

Obhájené v roce 2010

Obhájené v roce 2009

Obhájené v roce 2008

Obhájené v roce 2007