Do výzkumného týmu Laboratoře PVD technologií velmi rádi přivítáme motivované studenty, kterým nabízíme nejen zajímavá vědecká témata, ale i přístup k nejmodernějším přístrojům a velmi podnětné a přátelské pracovní prostředí.

Náš výzkumný tým je silně inovativní, rychle se rozvíjející a spolupracující s tuzemskými i zahraničními partnery z akademické i průmyslové sféry. Náš výzkum spadá jak do sféry základního výzkumu, kdy usilujeme o porozumění procesům probíhajícím v depozičním plazmatu a při růstu tenkých vrstev, tak i do sféry výzkumu aplikovaného, kdy připravujeme tenké vrstvy unikátních vlastností, často i ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery. Vzhledem k mezioborovosti našeho výzkumu se studenti seznámí s širokým spektrem depozičních technik a analytických metod používaných ve fyzice plazmatu i ve fyzice pevných látek, čímž získají širší a hlubší vhled do řešené problematiky. Vzhledem k široké spolupráci s kolegy ze zahraničí je možné vycestovat na stáž do zahraničí.

V případě, že máte zájem o vypsání bakalářské, diplomové či doktorské práce v našem týmu, neváhejte nás kontaktovat. Je samozřejmě možné se našich aktivit zúčastnit i dříve. Rádi přivítáme studenty, kteří mají zájem vyzkoušet si vědeckou práci již v průběhu druhého ročníku bakalářského studia.

Témata závěrečných prací

20
Bc.
11
Mgr.
11
Ph.D.
42
Obhájené práce