Zpět na vybavení

Depoziční systém
Alcatel SCM 650

  • Výrobce: Alcatel, Švédsko
  • Počet terčů: až 4
  • Typy terče: kruhový (průměr 7.5 cm a 20 cm) a obdelníkový (7.6 cm x 25 cm)
  • Terče: Al, Cr, Cu, Nb, Ta, Ti, W
  • Napěťové zdroje: DC, RF, HiPIMS
  • Mezní tlak: 1E-4 Pa