Zpět na vybavení

Fotoelektronový spektroskop
ESCALAB 250Xi

  • Výrobce: Thermo Fisher Scientific, Spojené království
  • Energetické rozlišení: ≤ 0.45 eV (Ag 3d5/2)
  • Hloubkové profilování: nedestruktivně ≤ 10 nm; destruktivně až 1 µm
  • Lokální XPS analýza: 20-900 µm
  • Metody: UV-XPS, REELS, ISS
  • Další informace: 2D mapování (rozlišení ≤ 3 µm)