Zpět na vybavení

Scratch Tester
REVETEST Xpress plus

  • Výrobce: CSM Instruments, Švýcarsko
  • Režimy: konstantní, progresivní, inkrementální zátěž
  • Analýzy: vyhodnocení tření a deformace, kvantifikace adheze
  • Zátěž: 0.5 N - 200 N
  • Maximální velikost vzorku: 300 mm
  • Další informace: cyklické a maticové testy pro komplexní studium opotřebení