Zpět

Cena děkana 2019

Cenu děkana za významný výsledek výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti získal z rukou děkana Přirodovědecké fakulty doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. náš doktorand Matej Fekete.