Zpět

Cena děkana 2021

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 2021 v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu získala doktorandka našeho týmu Stanislava Debnárová. Gratulujeme.