Zpět

Cena rektora 2021

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve čtvrtek 10. června ocenil mimořádné úspěchy ve vědě a výzkumu, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách. Cenu pro vynikající doktorské studenty získala naše doktorandka Katarína Bernátová. Katarína svůj výzkum zaměřila na dvě oblasti, a to jak na depozici pomocí magnetronového naprašování a charakterizaci připravených tenkých vrstev, tak na diagnostiku samotného depozičního procesu. 

O dalších oceněných si můžete přečíst zde.