Zpět

Exkurze do HVM Plasma v Praze

Ve čtvrtek 14. února proběhla exkurze do společnosti HVM Plasma sídlící v Praze, součástí programu byl společný seminář, na kterém byl představen prof. Vašinou Ústav fyzikální elektroniky, shrnutí našich výzkumných aktivit a přístrojového vybavení. Ředitel a zaměstanci HVM nás provedli po jejich laboratorním i montážním zázemí a představili aktuálně probíhající projekty. Měli jsme také možnost si prohlédnout depoziční systém Flexilab, který HVM vyrábí jako experimentální zařízení pro laboratoře.

Těšíme se na další spolupráci!