Zpět

Habilitační přednáška dr. Součka před vědeckou radou

Ve středu 7.11.2018 kolega dr. Pavel Souček úspěšně přednesl svou habilitační přednášku před vědeckou radou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univezity a děkan Přirodovědecké fakulty doc. Kašparovský jej doporučil ke jmenování docentem.