Zpět

Habilitování Pavla Součka

Člen našeho týmu docent Pavel Souček se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Ve své habilitační práci se zabývá tématikou nanášení ochranných tvrdých povlaků, které jsou připraveny například reaktivním magnetronovým naprašováním. Jedná se o perspektivní materiály s vysokou tvrdostí, s nízkým třením a dobrou adhezí. Kolegové z oboru vyzdvihují vysokou aktuálnost a perspektivu tématu ochranných tvrdých povlaků nejen v dalším výzkumu, ale především jejich využití pro praktické aplikace v mnoha odvětvích.