Zpět

Heart of Europe 2024

Ve čtvrtek 11. a pátek 12.4. se konalo tradiční setkání výzkumných týmů zabývajících se přípravou tenkých povlaků z MUNI Brno, TU Wien a UK Bratislava. Tento rok nás přivítali kolegové na půdě TU Wien. Program zahrnoval přednášky na aktuální výzkumná témata a exkurzi laboratořemi.