Zpět

Konference: HiPIMS 2019

Od 19. do 20. června 2019 se konala konference 10th HIPIMS-Conference 2019 - International Conference on Sputter Technology v Německu ve městě Braunschweig. V rámci této konference představila Katarína Bernátová poster o měření ionizace rozprášených částic z optické emisná spektroskopie a křemenného krystalového monitoru jak v magnetronovém výboji buzeném stejnosměrně tak i pulzy velkého výkonu. Na této konferenci byla také přednesena přednáška o simulacích toku částic ve stejnosměrném magnetronovém výboji i v HiPIMS výboji Petrem Zikánem ze společnosti PlasmaSolve Company, na které jsme se podíleli.

Poster:

  • On ionization fraction of sputtered species