Zpět

Konference: PLATHINIUM 2019

V září 2019 sa konala konference Plasma Thin film International Union Meeting (PLATHINIUM) ve městě Antibes ve Francii. V rámci této konference přednesl Petr Vašina přednášku o přípravě tvrdých a houževnatých vrstev na bázi kovu, bóru a uhlíku v průmyslové depoziční komoře. Jaroslav Hnilica ve své prezentaci mluvil o časově rozlišených měřeních rozprášených částic v magnetronovém výboji buzeném pulzy velkého výkonu a pracujicím v multi-pulzním režimu.

Přednášky:

  • P. Vasina: Hard and fracture resistant metal-boron-carbon based coatings deposited by industrial sputtering system
  • J. Hnilica: Time-resolved imaging of sputtered particles in multi-pulse HiPIMS discharge