Zpět

Naše doktorandky obhájily své disertační práce

V pondělí 13. 6. 2022 a úterý 14. 6. 2022 proběhly na našem ústavu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Dvě naše studentky doktorského programu Fyzika plazmatu, Katarína Bernátová a Marta Šlapanská, v úterý obhájily své disertační práce, a tak úspěšně završily doktorské studium a byly jim uděleny tituly Ph.D.

Oběma srdečně gratulujeme a přejeme do profesního života mnoho úspěchů!

Disertace: