Zpět

Napsali o nás: INTERFACE 1/2018

Ve zpradovaji INTERFACE byl na titulní straně uveřejněn článek "Univerzita s firmou vyvíjejí průmyslový povlak nové generace", který popisuje výzkumnou spolupráci Laboratoře PVD technologií s soukromou společností SHM s.r.o. Dlouholetá spolupráce vyústila v získání společného výzkumného projektu MPO TRIO a zapůjčení experimentálního systému pro depozici tenkých vrstev, který splňuje parametry aktuálně využívaných průmyslových depozičních systému.

Celý článek je k dispozici na INTERFACE 1/2018.