Zpět

Návštěva doc. Tomase Nyrberga z Uppsala University

Doc. Tomas Nyrberg z Uppsala University ve Švédku přijal pozvání doc. Součka a v říjnu nás navštívil, doc. Nyrberg je odborníkem na modelování a experimentální studie procesu reaktivního i nereaktivního naprašování a stál u zrodu známého Bergova modelu pro hysterezi reaktivního modelu. Nyní se jeho práce zaměřuje na vývoj dynamických modelů procesu reaktivního naprašování a jeho experimentální studie. V rámci své návštěvy prezentoval přednášku, ve které shrnul stávají a nové metody modelování reaktivního procesu a ukázal jejich návaznost na experiment.

Přednáška

  • Experimental studies and simulations of the sputter deposition process