Zpět

Návštěva prof. Jóna Tómase Guðmundssona z Islandu

Profesor Jón Tómas Guðmundsson přijal naše pozvání do Brna a v rámci programu INNOLEC v polovině června přednesl dvě přednášky o principech a modelování magnetronového naprašování pulzy vysokého výkonu (HiPIMS), obě přednášky jsou k dispozici ke stažení na níže uvedených odkazech. Profesor Guðmundsson působí 18 let na University of Iceland a Ph.D. získal na University of California v Berkley, nyní se věnuje sondové diagnostice a modelování HiPIMS plazmatu včetně reaktivních procesů.

Přednášky: