Zpět

Návštěva prof. Yutaa Peie z Univerzity v Gronningenu

V rámci projektu INNOLEC II k nám zavítal prof. dr. Yutao Pei z univerzity v Gronningenu (Holandsko). Profesor Pei přijal pozvání dr. Součka, díky čemuž se konaly dvě přednášky o tribologii tenkých vrstev a její význam při vývoji depozičních procesů.

Na volné dny byly naplánovány dva výlety za krásami jihomoravského kraje, podnikli jsme tak výlet na hrad Pernštejn a do Punkevních jeskyní.

Přednášky:

Tribology od Self-lubricating Coatings

Growth of nanocompite films: From dynamic roughening to dynamic smoothening