Zpět

Nová publikace v Acta Materialia

Článek s názvem Effect of Nb incorporation in Mo2BC coatings on structural and mechanical properties — ab initio modelling and experiment byl publikován v časopise Acta Materialia. Zabývá se dvěma z předpovězených krystalických nanolaminántích fází X2BC a to konkrétně Mo2BC a Nb2BC. Pouze Mo2BC zatím byla připravena experimentálně, přestože ab initio výpočty ukazují, že připravit Nb2BC fázi by mělo být ještě jednodušší, než připravit Mo2BC fázi. Co se stane, pokud v krystalické fázi Mo2BC začneme postupně nahrazovat molybden niobem niobem z pohledu výpočtů i experimentů, se dozvíte v našem nejnovějším článku.

Seznam našich dalších publikací naleznete zde.