Zpět

Nově získané projekty (leden 2018)

Dvěma podaným projektům aplikačního charakteru byla přislíbena finační podpora. Od 1.1.2018 tedy řešíme projekt v rámci programu Zéta od TAČR s názvem Optimalizace procesu depozice průmyslových ochranných povlaků (řešitelem dr. Hnilica) a projekt v programu TRIO od MPO s názvem Vývoj průmyslové technologie pro depozice tvrdých XBC a TiXN povlaků se zvýšenou lomovou houževnatostí (řešitelem prof. Vašina).

Přejeme úspěšný rok 2018!