Zpět

Nově získané výzkumné projekty

V prosince byly vyhlášeny dlouho očekávané výsledky projektů podávaných do standardní výzvy GAČR a 6. veřejné soutěže programu TREND. Projekt doc. Pavla Součka na téma „Teorií směřované studium povlaků keramik stabilizovaných vysokou entropií založených na těžkotavitelných kovech“ získal financování v rámci standardní výzvy GAČR. V programu TREND byly úspěšné dva naše projekty. Jedná se o projekt doc. Pavla Součka „Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích“, který bude realizován ve spolupráci s firmou SHM a Univerzitou Palackého v Olomouci. Druhý úspěšný projekt je od prof. Petra Vašiny na téma „Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice“ realizovaný ve spolupráci s firmou HVM Plasma, Západočeskou univerzitou v Plzni a Fyzikálním ústavem AV ČR.