Zpět

Nový článek vybrán jako "Featured Article" v časopise Journal of Applied Physics

Článek s názvem Revisiting particle dynamics in HiPIMS discharges. I. General effects byl uveřejněn v odborném časopisu Journal of Applied Physics. Článek přispívá k lepšímu porozumění mangetronového naprašování buzeného pulzy velkých výkonů. Pomocí laserově indukované fluorescence a absorpční spektroskopie popisuje vývoj koncentrace atomů a iontů rozprášovaného materiálu nad terčem jak v průběhu pulzu tak i po něm.

Článek je k dispozici na tomto odkazu.