Zpět

Nový držák vzorků s vyhříváním do 950 °C

Do naší laboratoře jsme pořídili nové vybavení, 5cm držák vzorků s možností vyhřívání do vysokých teplot. Tento držák půjde vložit do libovolné z našich depozičních komor a umožní nám připravit vrstvy s za mnohem vyšší teploty a ovlivnit tak míru její krystalinity.