Zpět

Obhajoba disertace Terezy Schmidtové

V úterý 18.1.2022 proběhla obhajoba disertační práce Terezy Schmidtové nesoucí název Development and study of hybrid PVD-PECVD process. Na její pionýrský výzkum hybridního PVD-PECVD procesu později navázala i řada studentů a její poznatky umožnily přenést tento proces také do průmyslu, kde slouží k přípravě nanokompozitních povlaků s kluznými vlastnostmi.

Gratulujeme dr. Tereze Schmidtové!