Zpět

Přednáška: doc. František Lofaj

Docent František Lofaj, DrSc. ze Slovenské akademie věd nás v lednu navštívil v rámci obhajob dizertačních prací na ÚFE. V rámci našeho semináře dr. Lofaj přednesl přednášku s názvem Reactive and Hybrid PVD-PECVD HiTUS of Ti-Zr-Hf-Me-N and W-C:H coatings, kde shrnul nejnovější poznatky v hybridních procesech v systému HiTUS.