prof. Petr Vašina, Ph. D.

Profesor (fyzika plazmatu), ředitel ÚFE, vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT.

doc. Pavel Souček, Ph. D.

Vědecký, výzkumný a vývoj. pracovník.

Výzkum a vývoj nových typů materiálů, analýza depozičního procesu, příprava a analýza povlaků pro prům. partnery

Jaroslav Hnilica, Ph. D.

Výzkumný a vývojový pracovník

Prostorově a časově rozlišená diagnostika plazmatu. Studium nestabilit v plazmatu.

Jaroslav Ženíšek, Ph. D.

Výzkumný a vývojový pracovník

Mostafa Alishahi, Ph. D.

Výzkumný a vývojový pracovník

Peter Klein, Ph. D.

Odborný pracovník 

Diagnostika HiPIMS plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie, rychlé kamery a sond.

Studenti

Mgr. Katarína Bernátová

Ph. D. studentka

Studium reaktivního HIPIMS procesu a jeho využití pro přípravu ternárních nitridových vrstev

Mgr. Stanislava Debnárová

Ph. D. studentka

Příprava a analýza nanostrukturovaných ochranných vrstev.

Mgr. Matej Fekete

Ph. D. student

Prostorově a časově rozlišené studium reaktivního HiPIMS procesu.

Mgr. Michael Kroker

Ph. D. student

Syntéza a charakterizace vrstev s nanolaminátní mikrostrukturou a DLC vrstvy.

Saeed Mirzaei, MSc

Ph. D. student

Mgr. Marta Šlapanská

Ph. D. studentka

Studium ionizačních center při HiPIMS, diagnostika plazmatu
(OES, MS, ICCD, sondy).

Mgr. Maroš Polaček

Ph. D. student

Syntéza a charakterizace X-B-C vrstev.

Bc. Pavol Matej

Magisterský student

Příprava a charakterizace nanolaminátních vrstev.

Tomáš Rada

Bakalářský student

Jan Slaný

Bakalářský student

Lukáš Vrána

Bakalářský student