Zpět

Nový článek v Journal of Physics D: Applied Physics

Článek s názvem Single-shot spatial-resolved optical emission spectroscopy of argon and titanium species within the spoke prošel recenzentním řízením a byl publikován v časopise Journal of Physics D: Applied Physics. Článek studuje ionizační zóny pomocí optické emisní spektroskopie. Byla v něm publikována metodika, která umožňuje studovat ionizační zóny s prostorovým rozlišením, a tedy nahlédnout do nitra ionizačních zón neboli spoků.

Článek je k dispozici na tomto odkazu, přehled všech našich odborných publikací naleznete zde.